Home

Print deze pagina

Welkom bij Stichting Woekerpolis Claim

Stichting Woekerpolis Claim (WPC) is een belangenorganisatie voor consumenten met een beleggingsverzekering. Stichting WPC is opgericht in 2006 in reactie op de maatschappelijke onvrede over de hoogte van de (veelal verborgen) kosten van beleggingsverzekeringen en het effect van deze kosten op het rendement van deze producten. In totaal zijn circa 6.5 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht in Nederland door meer dan 20 verzekeraars. Als voorbeelden kunnen onder andere worden genoemd: beleggingshypotheken, koopsommen, lijfrentepolissen, spaarplannen en combinaties tussen spaarloon en beleggen. Zo'n 60.000 polishouders met verschillende polissen van verschillende Nederlandse verzekeraars hebben hun polis bij Stichting WPC aangemeld.

Stichting WPC heeft inmiddels collectieve compensatieregelingen gesloten met de zes grote verzekeraars in Nederland (Nationale Nederlanden, AEGON, Achmea, ASR, SNS Reaal, Delta Lloyd) en met een paar kleine verzekeraars (Loyalis en Cordares). De collectieve compensatieregeling maximeert de kosten die gedurende de looptijd van een beleggingsverzekering in rekening worden gebracht en compenseert de kosten die dat maximum overschrijden, alsook het over die kosten misgelopen beleggingsrendement. De door Stichting WPC gesloten collectieve compensatieregelingen bieden een financiële compensatie voor grote groepen consumenten, zonder dat een polishouder zelf de strijd hoeft aan te gaan met een verzekeraar via de rechter. De individuele polishouder behoudt echter alle rechten om zelf een hogere compensatie te eisen, bijvoorbeeld via de rechter of een andere (collectieve) belangenbehartiger.


Deze website geeft u meer informatie over de Stichting en haar werkwijze.