Disclaimer

Print deze pagina
VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE
  1. Door deze website secure.woekerpolisclaim.nl binnen te gaan en/of deze te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Onder de “Stichting” wordt verstaan de Stichting Woekerpolis Claim te Amstelveen.
  2. Deze website bevat uitsluitend algemene informatie over de Stichting, haar werkzaamheden en haar standpunten. Dit kan niet worden beschouwd als juridisch advies. Indien u informatie wenst over uw eigen, specifieke rechtspositie dient u contact op te nemen met een jurist die deskundig is op het gebied van het financiële consumentenrecht. Het wordt afgeraden om zonder dergelijk specifiek advies (rechts)handelingen te verrichten of na te laten.
  3. Hoewel de Stichting grote zorg heeft besteed aan de inhoud van deze website, staat zij niet in voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. De Stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van deze informatie of met het gebruik van die informatie.
  4. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker. De Stichting heeft géén onderzoek gedaan naar de juistheid en/of volledigheid of naar het functioneren van die andere websites en informatiebronnen. De Stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die verband mocht houden met de onjuistheid en/of onvolledigheid van de daarop vermelde informatie en/of het disfunctioneren van die andere websites en informatiebronnen.
  5. De Stichting staat niet in voor het continu en foutloos functioneren van deze website. De Stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen schade ten gevolge van computervirussen.
  6. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.