Berichten

Print deze pagina
Terug
Amstelveen, 07-10-2008
 
MEERDERHEID POLISHOUDERS VÓÓR REGELING DELTA LLOYD

De overgrote meerderheid van polishouders van de Delta Lloyd Groep die bij Stichting WPC (Woekerpolis Claim) zijn aangesloten, stemt in met het akkoord op hoofdlijnen dat op 9 september is bereikt. Dat blijkt uit de gegevens van de enquête die Stichting WPC hierover de afgelopen week heeft gehouden. In totaal zijn 2729 stemmen binnengekomen, waarvan 2684 vóór en 45 tegen. De respons op de enquête is zeer hoog: 75% van de polishouders van de Delta Lloyd Groep heeft een stem uitgebracht. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de voorwaarde van Stichting WPC aan Delta Lloyd Groep dat het akkoord alleen stand houdt als de meerderheid van de bij haar aangesloten polishouders vóór de regeling stemt.

“Dit is een belangrijke stap vooruit,” zegt Jeroen Wendelgelst, voorzitter van Stichting WPC. “Wij hebben van onze achterban nu een duidelijk mandaat gekregen om de regeling verder uit te werken en hierop toezicht te houden. Stichting WPC is blij dat onze aanpak zo breed wordt gesteund. Dit betekent dat wij op de goede weg zijn.”

Volgens de regeling zullen alle Delta Lloyd Groep polishouders in 2009 een individueel voorstel voor compensatie te krijgen. Dit geldt voor alle klanten met een beleggingsverzekering van één van de labels van Delta Lloyd Groep: Delta Lloyd, OHRA, Erasmus en Nationaal Spaarfonds. De polishouders blijven vrij om dit voorstel te accepteren of niet. Als aan alle voorwaarden van de regeling is voldaan zal Stichting WPC afzien van (verdere) collectieve actie tegen Delta Lloyd Groep. Wel zal Stichting WPC betrokken blijven bij de verdere uitvoering van en het toezicht op de regeling.

Ondanks de meerderheid voor het akkoord, houden individuele polishouders het recht om zelf een procedure te starten als zij het niet eens zijn met het voorstel van Delta Lloyd. Ook houden alle polishouders de vrijheid om hun tussenpersoon aansprakelijk te stellen als sprake is van onjuiste advisering of voorlichting; dit geldt ook voor de polishouders die het persoonlijke voorstel van Delta Lloyd Groep in 2009 accepteren.