Berichten

Print deze pagina
Terug
Amstelveen, 16 december 2008
 
PERSBERICHT

COMPENSATIEREGELING NATIONALE-NEDERLANDEN, POSTBANK VERZEKERINGEN EN RVS GOEDGEKEURD DOOR POLISHOUDERS

De compensatieregeling die in het woekerpolisdossier is getroffen met Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS is vrijwel unaniem goedgekeurd door de klanten van deze verzekeraars die bij Stichting WPC (Woekerpolis Claim) zijn aangesloten. De afgelopen week bracht meer dan 75% van hen een stem uit. Maar liefst 99,5% stemde v��r de regeling. Dit betekent dat Stichting WPC de met de verzekeraars getroffen regeling gestand zal doen en lopende procedures zal staken.

“Stichting WPC is erg blij met het grote aantal stemmers en de massale steun,” reageert voorzitter Jeroen Wendelgelst. “De polishouders hebben het bij ons voor het zeggen en het is toch altijd afwachten hoe zij tegen een regeling aankijken. Nu er ook goedkeuring is voor het akkoord met Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS weten we zeker dat we op de goede weg zijn.”

Volgens het akkoord zullen alle klanten met een beleggingsverzekering bij Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS in de loop van 2010 een individueel voorstel tot compensatie te krijgen. Klanten hoeven pas op de einddatum, als hun polis tot uitkering komt, te beslissen of ze de compensatie accepteren of niet. De regeling omvat niet mogelijke koersverliezen of verkeerde advisering. Wanneer een klant meent verkeerd geadviseerd te zijn, behoudt hij het recht om hiervoor zijn adviseur aansprakelijk te stellen.

De regeling met Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS moet op bepaalde punten nog verder worden uitgewerkt. De belangenorganisaties zullen hierover op korte termijn nader overleg voeren met de verzekeraars. Ook zal Stichting WPC toezicht blijven uitoefenen op de naleving van de regeling.

Deze peiling is de tweede die Stichting WPC uitvoert. Eerder was het de beurt aan de klanten van de Delta Lloyd Groep om hun oordeel te geven. Ook zij zijn in oktober in grote meerderheid akkoord gegaan met de voorgestelde compensatieregeling. De opkomst en het aantal vóórstemmers zijn nu zelfs nog iets hoger dan bij de peiling onder de Delta Lloyd klanten.