Berichten

Print deze pagina
Terug
Amstelveen, 23 januari 2009
 
PERSBERICHT

POLISHOUDERS MASSAAL AKKOORD MET WOEKERPOLISREGELING ASR

De compensatieregeling die in het woekerpolisdossier is getroffen met ASR Nederland, het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland, is vrijwel unaniem goedgekeurd door de klanten van de verzekeraar die bij Stichting WPC (Woekerpolis Claim) zijn aangesloten. Uit de gegevens van een enquête die WPC hierover de afgelopen week heeft gehouden, blijkt dat maar liefst 99,6% van de stemgerechtigden voor de regeling is.

De uitslag van de enquête, waaraan bijna 77% van de stemgerechtigden heeft deelgenomen, betekent dat Stichting WPC de met ASR Nederland getroffen regeling gestand zal doen. Op korte termijn zal nader overleg met de verzekeraar plaatshebben over de verdere uitwerking van een aantal punten. Ook zal Stichting WPC toezicht blijven uitoefenen op de naleving van de regeling.

Volgens het akkoord zullen alle klanten met een beleggingsverzekering bij ASR Nederland in de loop van 2010 een individueel voorstel tot compensatie te krijgen. Ook beleggingsproducten van AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend vallen onder de afspraken. Klanten hoeven pas op de einddatum, als hun polis tot uitkering komt, te beslissen of ze de compensatie accepteren of niet. De regeling heeft geen betrekking op mogelijke koersverliezen of verkeerde advisering. Wanneer een klant meent verkeerd geadviseerd te zijn, behoudt hij het recht om hiervoor zijn adviseur aansprakelijk te stellen.

Deze peiling is de derde die Stichting WPC uitvoert. Eerder was het de beurt aan de klanten van de Delta Lloyd Groep en Nationale-Nederlanden, Postbank Verzekeringen en RVS om hun oordeel te geven. Ook zij zijn in respectievelijk oktober en december in grote meerderheid akkoord gegaan met de voorgestelde compensatieregelingen. De opkomst en het aantal voorstemmers zijn nu nog iets hoger dan bij de eerdere twee peilingen.