Regeling met Achmea en Interpolis

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 15 september 2010 een overeenkomst gesloten met Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en N.V. Interpolis BTL. Deze Overeenkomst treft een regeling voor alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door (de werkmaatschappijen en rechtsvoorgangers van) Achmea en Interpolis, waaronder Centraal Beheer Achmea, FBTO, Avéro, Interpolis, Rozeker en Twenteleven. Naast WPC, Vereniging Consument & Geldzaken en Achmea zijn ook Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de overeenkomst. In de hierna volgende teksten spreken we kortweg telkens van ‘Achmea’, waar we de bovengenoemde werkmaatschappijen en rechtsvoorgangers van Achmea en Interpolis mee bedoelen.

De Overeenkomst voorziet met terugwerkende kracht in een verlaging van de kosten van de beleggingsverzekeringen van Achmea. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen rendement stort Achmea in 2011 in de polis terug. De verzekeringsmaatschappij verplicht zich verder om klanten met een beleggingsverzekering de mogelijkheid te bieden om kosteloos over te stappen naar een goedkoper product. Verder is een ruime regeling afgesproken voor de klanten in een schrijnende situatie.

Polishouders kunnen daar een beroep op doen als ze verliezen hebben geleden door hefboom- en inteereffecten of de gevolgen van tussentijdse premieverlaging. Ook degenen die onvrijwillig hun polis hebben afgekocht, bijvoorbeeld nadat ze werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor deze voorziening. Naar verwachting leidt dit alles voor de klanten van Achmea tot een compensatie van in totaal circa € 380 miljoen.

Daarnaast is een aparte overeenkomst gesloten met betrekking tot de kosten van een zogenaamde “hybride verzekering”. Dat is een verzekering waarbij de polishouder kan kiezen of hij/zij de premie (deels) investeert in beleggingsfondsen of (deels) stort op een vastrentende spaarrekening. Voor de kosten met betrekking tot het beleggingsdeel in de hybride verzekering is eenzelfde kostenmaximum overeengekomen als voor beleggingsverzekeringen. Ten aanzien van het spaardeel is een nog lager kostenmaximum overeen gekomen.

WPC denkt dat de overeenkomst met Achmea een redelijke compensatie biedt voor de Achmea polishouders. De overeenkomst gaat veel verder dan de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008 en is vergelijkbaar met de regelingen die WPC al eerder trof met Delta Lloyd Groep, ING Groep (Nationale-Nederlanden, RVS en Postbank Verzekeringen), ASR Nederland (voorheen: Fortis Verzekeringen Nederland), SNS Reaal en Aegon. Die eerdere regelingen zijn in peilingen vrijwel unaniem door de bij WPC aangesloten polishouders van die verzekeraars aanvaard.

Inmiddels is ook de regeling met Achmea door de overgrote meerderheid van de bij WPC aangesloten deelnemers aanvaard. De regeling heeft dus net als de regelingen met de andere verzekeraars een groot draagvlak. De volledige uitslag van de stemming over de regeling met Achmea kunt u bekijken via deze link.

Indien u uw stem over de regeling met Achmea destijds heeft uitgebracht, dan heeft u hiervoor in november 2010 een uitkering van € 50 ontvangen (het was hierbij niet van belang of u voor of juist tegen de regeling heeft gestemd). U heeft met deze uitkering dus niet alleen uw donatie terug gekregen, maar ook een extraatje als dank voor uw steun aan WPC.

Meer informatie over de totale regeling met Achmea, vindt u bij de veel gestelde vragen over de regeling.

Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van alle eerder gehouden peilingen over deze regelingen.