Regeling met ASR Nederland (voorheen: Fortis Verzekeringen Nederland)

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 16 december 2008 een regeling op hoofdlijnen gesloten met de verzekeringsmaatschappijen binnen ASR Nederland (voorheen: Fortis Verzekeringen Nederland) die betrekking heeft op alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door deze verzekeraars en hun rechtsvoorgangers. Het gaat hier om bekende labels als Fortis ASR (voorheen: AMEV, Stad Rotterdam en Woudsend), Amersfoortse, Falcon Leven, Interlloyd en VSB Leven (hierna gezamenlijk te noemen: de Verzekeraars). Naast de Verzekeraars en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. Hierdoor heeft de regeling een breed maatschappelijk draagvlak.

De regeling voorziet in een verdere beperking van de kosten van de beleggingsverzekeringen van de Verzekeraars. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen beleggingsrendement worden door de Verzekeraars aan de klant terugbetaald. Hiervoor stellen de Verzekeraars samen een bedrag van € 780 miljoen ter beschikking, inclusief een extra fonds van € 85 miljoen voor ‘schrijnende gevallen’. Hieruit worden in de eerste plaats de merkbare extra verliezen gecompenseerd die het gevolg zijn van de zgn. ‘hefboom’ en ‘inteer’ effecten die zich kunnen voordoen bij zgn. universal life polissen. Indien zelfs ná compensatie van te veel betaalde kosten én het eventuele hefboom/inteer verlies nog steeds sprake is van een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken van de polis (niet het normale beleggingsrisico) kan de polishouder daarnaast nog een verzoek doen voor extra compensatie uit het schrijnende gevallen fonds.

De regeling met de Verzekeraars is vergelijkbaar met de regelingen die WPC eerder trof met Delta Lloyd Groep en de verzekeraars van ING Groep (Nationale-Nederlanden, RVS en Postbank Verzekeringen). De regeling met de Verzekeraars is inmiddels door de overgrote meerderheid (>99%) van de bij WPC aangesloten polishouders aanvaard en heeft dus een groot draagvlak. De regeling met de Verzekeraars is voorts aanzienlijk beter dan de uiterste kostenmaxima genoemd in de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. WPC is dan ook van mening dat de regeling met de Verzekeraars een voldoende oplossing biedt voor de meerderheid van de polishouders van de Verzekeraars. De volledige uitslag van de stemming over de regeling met de Verzekeraars kunt u bekijken via deze link.

Indien u uw stem over de regeling met de Verzekeraars destijds heeft uitgebracht, dan heeft u hiervoor een uitkering van € 50 ontvangen (het maakte hierbij niet uit of u voor of tegen de regeling heeft gestemd). U heeft hiermee dus niet alleen uw volledige donatie terug, maar ook een extra bonus als dank voor uw steun aan WPC.

Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van alle eerder gehouden peilingen omtrent deze regelingen.

Meer informatie over de regeling met de Verzekeraars van ASR Nederland vindt u bij de veel gestelde vragen over de Regeling.