Regeling met Delta Lloyd Groep

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 9 september 2008 een regeling op hoofdlijnen gesloten met Delta Lloyd Groep (DLG). Deze ziet op alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door de werkmaatschappijen van DLG: Delta Lloyd Levensverzekering, OHRA, Erasmus en Nationaal Spaarfonds. Naast WPC en DLG zijn ook Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. Hierdoor heeft de regeling een breed maatschappelijk draagvlak.

De regeling voorziet in een sterke verlaging van de kosten van de beleggingsverzekeringen van DLG met terugwerkende kracht. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen beleggingsrendement worden door DLG aan de klant terugbetaald. Naar verwachting leidt dit voor de klanten van DLG op einddatum tot een totaal kostenvoordeel van circa € 1 miljard.

Ook stelt DLG een extra fonds ter beschikking van € 30 miljoen. Hieruit worden verliezen gecompenseerd die het gevolg zijn van het ‘hefboom effect´ dat zich kan voordoen bij een bepaald type beleggingsverzekering, ‘univeral life polis´ genoemd. Binnen DLG gaat dit om de producten Delta Life en Financieel Vrijheidsplan van Delta Lloyd, vrijwel alle beleggingsverzekeringen van OHRA en het MultiLeven Plan van Erasmus. Het ‘hefboom effect´ is het stijgen van de kosten van de in de polis opgenomen overlijdensrisicoverzekering als het belegde vermogen daalt door koersdalingen. Voor deze gestegen kosten wordt een extra vorm van compensatie geboden vanuit het fonds van € 30 miljoen.

De regeling met Delta Lloyd is veel beter dan de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. De belangrijkste kritiek van WPC op deze Aanbeveling wordt met deze regeling grotendeels weggenomen. WPC denkt daarom dat de regeling een goede oplossing biedt voor de grote meerderheid van de DLG polishouders. .

WPC heeft de regeling in september 2008 aan alle DLG polishouders voorgelegd die toen waren aangesloten bij de Stichting, de polishouders hebben de regeling massaal gesteund. Meer dan 98% van de polishouders die hebben gestemd, hebben de regeling goedgekeurd. Het opkomstpercentage bedroeg bijna 75%. De volledige uitslag van de stemming kunt u hier bekijken. Indien u uw stem destijds via de stemmodule onder uw account op de website heeft uitgebracht, dan heeft u een extra uitkering van € 50 ontvangen op het door u opgegeven rekeningnummer (het maakte hierbij niet uit hoe u heeft gestemd, JA, of Nee). Hiermee heeft u uw volledige donatie terug gekregen, maar ook een extra bonus als dank voor uw steun aan WPC.

De regeling is niet alleen goed nieuws voor alle DLG polishouders, maar ook voor alle consumenten met een beleggingsverzekering bij andere verzekeraars. WPC denkt dat andere verzekeraars niet kunnen achterblijven en dat zij ook een regeling moeten aanbieden aan hun klanten die minimaal zo goed is als de regeling van DLG. Ook die regelingen moeten volgens WPC voorzien in een extra uitkering voor alle polishouders van de betreffende verzekeraar die bij WPC zijn aangesloten. Uw steun aan WPC loont!

Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van alle eerder gehouden peilingen omtrent deze regelingen.

Meer informatie over de regeling met Delta Lloyd Groep vindt u bij de veel gestelde vragen over de Regeling.