Regeling met Loyalis

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 23 oktober een regeling op hoofdlijnen gesloten met Loyalis Leven N.V. (“Loyalis”) die betrekking heeft op de beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door Loyalis. Naast Loyalis en Stichting WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. Hierdoor heeft de regeling een breed maatschappelijk draagvlak.

De beleggingsverzekeringen van Loyalis kennen – in verhouding tot beleggingsverzekeringen van veel andere aanbieders – relatief lage kosten en lage risicopremies en minder grote productrisico´s. Uit door Loyalis verstrekte, voor juistheid gegarandeerde informatie blijkt dat alle beleggingsverzekeringen van Loyalis bij ongewijzigde voortzetting ruimschoots voldoen aan de zogenoemde Wabeke-norm van maximaal 2,5% van het opgebouwde vermogen per jaar. Als men die norm zou aanhouden, is dus géén sprake van woekerpolissen.

Slechts een zeer beperkt aantal polissen voldoet niet volledig aan de Wabeke-norm. Dit zijn polissen met een zeer korte looptijd. Het overgrote deel hiervan zijn polissen die per 1 januari 2006 zijn gesplitst omdat de fiscale premieaftrek voor overbruggingslijfrente per die datum door Minister Zalm is afgeschaft. Stichting WPC heeft met Loyalis afgesproken dat Loyalis de klanten die dit betreft hiervoor compenseert, ondanks het feit dat de oorzaak het gevolg is van wetswijziging en niet aan Loyalis te wijten is. Loyalis heeft bovendien de garantie gegeven dat alle polissen na toepassing van de compensatie weer volledig voldoen aan de Wabeke-norm. Hiervoor wordt iedere polis opnieuw doorgerekend en wordt de eventueel benodigde compensatie op korte termijn onder voor de klant gunstige voorwaarden bijgeschreven op de poliswaarde. Bovendien heeft Loyalis toegezegd dat zij polishouders die ten gevolge van de productkenmerken (niet zijnde het reguliere beleggingsrisico) in een schrijnende situatie zijn gekomen aanvullend zal compenseren in overeenstemming met de richtlijnen die hierover nog met de branche moeten worden afgesproken.

De regeling met Loyalis wijkt op onderdelen af van de regeling die Stichting WPC al eerder trof met (de verzekeraars van) Delta Lloyd Groep, ING Groep, ASR Nederland (voorheen: Fortis), SNS Reaal en AEGON. Dit houdt verband met de afwijkende situatie bij Loyalis. Het belangrijkste verschil tussen de regelingen is dat de compensatie niet pas op de einddatum, maar al tussentijds aan de poliswaarde wordt toegevoegd. Polishouders zullen vóór 1 februari 2010 van Loyalis schriftelijk bericht ontvangen over de hoogte van de compensatie.

Ook de regeling met Loyalis is inmiddels door de overgrote meerderheid (98,9%) van de bij WPC aangesloten polishouders aanvaard en heeft dus –net als de andere regelingen- een groot draagvlak. De volledige uitslag van de stemming over de regeling met Loyalis kunt u bekijken via deze link.

Indien u uw stem over de regeling met Loyalis destijds heeft uitgebracht, dan heeft u hiervoor in het 4e kwartaal van 2009 een uitkering van € 50 ontvangen (het maakt hierbij niet uit of u voor of tegen de regeling heeft gestemd). U heeft hiermee dus niet alleen uw volledige donatie terug, maar ook een extra bonus als dank voor uw steun aan WPC. Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van al in het verleden gehouden peilingen omtrent de regelingen.

De volledige tekst van de regeling met Loyalis en meer uitleg hierover vindt u hier. U vindt hier de veel gestelde vragen over de regeling met Loyalis en de antwoorden daarop.