Regeling met SNS Reaal

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 25 maart 2009 een regeling op hoofdlijnen gesloten met de verzekeringsmaatschappijen binnen SNS Reaal die betrekking heeft op de beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door deze verzekeraars en hun rechtsvoorgangers. Het gaat hier om bekende maatschappijen als Reaal Verzekeringen (voorheen: Alico, Elvia, Hooge Huys, NHL, Reaal, UAP, Winterthur, Axa Nederland en Zürich), DBV Verzekeringen, Proteq en Zwitserleven. Daarnaast fungeert Reaal Verzekeringen als uitvoerder van beleggingsverzekeringen die door derden onder eigen naam zijn verkocht. Het gaat hierbij onder meer om polissen verkocht door DSB, Van Lanschot, Wagner & Partners, SNS Regio Bank, Re/Max, Bouwfonds-Florius, Univé, Hypotheekshop en PensioenPlatform en aan aantal kleinere partijen die staan genoemd op deze lijst. Ook deze polissen vallen onder de compensatieregeling. Naast SNS Reaal en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling.

De regeling voorziet in een verdere beperking van de kosten van de beleggingsverzekeringen van de verzekeraars. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen rendement worden door de Verzekeraars aan de klant terugbetaald. Hiervoor stellen de verzekeraars samen een bedrag van ruim € 320 miljoen ter beschikking, inclusief een extra fonds van € 52.5 miljoen voor ‘schrijnende gevallen’. Uit dit fonds worden in de eerste plaats de merkbare extra verliezen gecompenseerd die het gevolg zijn van de zgn. ‘hefboom’ en ‘inteer’ effecten die zich kunnen voordoen bij zgn. universal life polissen. Indien zelfs ná compensatie van te veel betaalde kosten én het eventuele hefboom/inteer verlies nog steeds sprake is van een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken van de polis (niet het normale beleggingsrisico) kan de polishouder daarnaast nog een verzoek doen voor extra compensatie uit het schrijnende gevallen fonds.

De regeling met SNS Reaal is vergelijkbaar met de regelingen die WPC eerder trof met Delta Lloyd Groep en de verzekeraars van ING Groep (Nationale-Nederlanden, RVS en Postbank Verzekeringen) en ASR Nederland (voorheen: Fortis Verzekeringen Nederland). De regeling met SNS Reaal is inmiddels door de overgrote meerderheid (>99%) van de bij WPC aangesloten polishouders aanvaard en heeft dus –net als de andere regelingen- een groot draagvlak. De regeling met SNS Reaal is voorts aanzienlijk beter dan de uiterste kostenmaxima genoemd in de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. WPC is dan ook van mening dat de regeling met SNS Reaal een voldoende oplossing biedt voor de meerderheid van de polishouders van SNS Reaal. De volledige uitslag van de stemming over de regeling met SNS Reaal kunt u bekijken via deze link.

Indien u uw stem over de regeling met de SNS Reaal destijds heeft uitgebracht, dan heeft u hiervoor (in mei 2009) een uitkering van € 50 ontvangen (het maakte hierbij niet uit of u voor of tegen de regeling heeft gestemd). U heeft hiermee dus niet alleen uw volledige donatie terug, maar ook een extra bonus als dank voor uw steun aan WPC.

Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van alle eerder gehouden peilingen omtrent deze regelingen.

Meer informatie over de regeling met SNS Reaal vindt u bij de veel gestelde vragen over de Regeling.