Regeling met Nationale-Nederlanden, RVS en Postbank Verzekeringen

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 19 november 2008 een regeling op hoofdlijnen gesloten met Nationale-Nederlanden (NN), RVS en Postbank Verzekeringen – die betrekking heeft op alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door deze verzekeraars. Naast de verzekeraars en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. Hierdoor heeft de regeling een breed maatschappelijk draagvlak.

De regeling voorziet in een verdere beperking van de kosten van de beleggingsverzekeringen van NN, RVS en Postbank Verzekeringen. Een deel van de betaalde kosten plus het daarover misgelopen beleggingsrendement wordt door deze verzekeraars aan de klant terugbetaald. Hiervoor stellen NN, RVS en Postbank samen een bedrag van € 365 miljoen ter beschikking, inclusief een extra fonds van € 70 miljoen voor ‘schrijnende gevallen’. Hieruit worden in de eerste plaats de merkbare extra verliezen gecompenseerd die het gevolg zijn van de zgn. ‘hefboom’ en ‘inteer’ effecten die zich kunnen voordoen bij zgn. universal life polissen. Indien zelfs ná compensatie van een deel van de betaalde kosten én het eventuele hefboom/inteer verlies nog steeds sprake is van een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken van de polis (niet het normale beleggingsrisico) kan de polishouder daarnaast nog een verzoek doen voor extra compensatie uit het schrijnende gevallen fonds.

De regeling met NN, RVS en Postbank Verzekeringen is vergelijkbaar met de regeling die WPC op 9 september 2008 sloot met Delta Lloyd Groep. De regeling met NN, RVS en Postbank Verzekeringen is begin december 2008 door de overgrote meerderheid (99%) van de bij WPC aangesloten polishouders van NN, RVS en Postbank Verzekeringen aanvaard en heeft dus een groot draagvlak. De regeling met NN, RVS en Postbank Verzekeringen is voorts aanzienlijk beter dan de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. WPC is dan ook van mening dat de regeling met NN, RVS en Postbank Verzekeringen een voldoende oplossing biedt voor de meerderheid van de polishouders van NN, RVS en Postbank Verzekeringen. De volledige uitslag van de stemming over de regeling met NN, RVS en Postbank Verzekeringen kunt u bekijken via deze link.

Indien u uw stem over de regeling met NN, RVS en Postbank Verzekeringen destijds heeft uitgebracht, dan heeft u hiervoor een uitkering van € 50 ontvangen (het maakte hierbij niet uit of u voor of tegen de regeling heeft gestemd). U heeft hiermee dus niet alleen uw volledige donatie terug, maar ook een extra bonus als dank voor uw steun aan WPC.

Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van alle eerder gehouden peilingen omtrent deze regelingen.

Meer informatie over de regeling met Nationale-Nederlanden, RVS en Postbank Verzekeringen vindt u bij de veel gestelde vragen over de Regeling.