Regeling met Rabobank Nederland

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 18 december 2009 een regeling getroffen met Rabobank Nederland die betrekking heeft op alle door Rabobank aangeboden OpMaat Hypotheken waaraan een beleggingsverzekering is gekoppeld (varianten B en C). De regeling geldt voor al deze hypotheken, ongeacht de ingangsdatum. Ook hypotheken die zijn afgelost of omgezet naar een ander hypotheekproduct vallen onder de regeling. In totaal vallen circa 200.000 OpMaat Hypotheken onder de regeling.

De regeling komt tegemoet aan klachten van klanten over het feit dat ook het spaardeel binnen de OpMaat hypotheek bleek te worden aangetast bij tegenvallende rendementen van de beleggingsverzekering. Klanten gingen er vanuit dat op het spaardeel géén risico werd gelopen, maar dit bleek niet zo te zijn. Hierdoor zijn zij een gegarandeerde rentevergoeding op hun spaardeel misgelopen. Rabobank moet deze misgelopen rente nu alsnog vergoeden. Verder krijgen klanten die hun OpMaat Hypotheek willen omzetten naar een ander hypotheekproduct de kans om dit kosteloos te doen. Mensen die hun OpMaat Hypotheek al eerder hebben omgezet omdat zij ontevreden waren over dit product, krijgen alsnog de eventuele kosten vergoed die daarbij in rekening zijn gebracht. Ook bij overstap naar een hypotheekproduct van een andere bank wordt een deel van deze kosten vergoed. Voorts moet Rabobank de klant de mogelijkheid bieden om de overlijdensrisicodekking aan te passen en desgewenst kosteloos over te stappen naar een losse risicoverzekering. Rabobank dient alle klanten binnenkort uit te nodigen voor een kosteloos adviesgesprek waarin al deze mogelijkheden worden besproken. Tot slot kent de regeling een aanvullende voorziening voor klanten met een OpMaat Hypotheek die door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding niet meer in staat zijn om hun hypotheeklasten te voldoen en hierdoor in een schrijnende situatie terecht komen. Indien overleg met Rabobank voor deze mensen onverhoopt niet tot een oplossing zou leiden, kunnen zij terecht bij een onafhankelijke commissie die verdere maatregelen kan nemen.

De regeling met Rabobank sluit in belangrijke mate aan bij de eisen die WPC al ruim 2 jaar geleden op haar website heeft geformuleerd. WPC is daarom van mening dat de regeling met Rabobank een redelijke tegemoetkoming biedt voor klanten met een OpMaat Hypotheek.

Inmiddels is de regeling met Rabobank Nederland over de OpMaat Hypotheek door de overgrote meerderheid van de bij WPC aangesloten deelnemers met een OpMaat Hypotheek aanvaard. De regeling heeft dus net als de regelingen met de verzekeraars een groot draagvlak. De volledige uitslag van de stemming over de regeling met Rabobank Nederland kunt u bekijken via deze link.

Indien u uw stem over de regeling met Rabobank Nederland over de OpMaat Hypotheek destijds heeft uitgebracht, dan heeft u hiervoor in januari 2010 een uitkering van € 50 ontvangen (het was hierbij niet van belang of u voor of tegen de regeling stemde). U heeft met deze uitkering dus niet alleen uw volledige donatie terug, maar ook een extra bonus als dank voor uw steun aan WPC. Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van alle eerder gehouden peilingen omtrent deze regelingen.

Meer informatie en de veel aan ons gestelde vragen over de regeling met Rabobank Nederland vindt u hier.