OVER DE STICHTING

Print deze pagina
Over de stichting

Inleiding

De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) is een onafhankelijke collectieve belangenorganisatie voor mensen die een beleggingsverzekering hebben gesloten bij een Nederlandse verzekeraar.

Statuten

De statuten van Stichting WPC kunt u hier raadplegen. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten van de stichting opgeschreven. De statuten zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. U kunt de statuten desgewenst daar ook opvragen.

Doelstellingen

De Stichting WPC heeft de volgende doelstellingen:
Eerlijke en open informatie aan de polishouders over alle kosten die in rekening worden gebracht en alle bedragen die op hun inleg/premie worden ingehouden.

Een branche brede collectieve compensatieregeling voor alle polishouders van beleggingsverzekeringen in Nederland, ongeacht bij welke verzekeraar zij hun polis hebben gekocht.

Aanpassing van de verzekeringen in het voordeel van de klant, onder meer in lijn met het door de Minister van Financiën geformuleerde “Best of Class Flankerend Beleid”.

Zoveel mogelijk transparantie aan de bij de Stichting aangesloten polishouders over de werkwijze van de Stichting en het door haar gevoerde beleid.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting WPC bestaat uit de volgende personen:

Jasper van Schaaik, belastingadviseur en pensioendeskundige (voorzitter)

Jasper heeft ruim 20 jaar ervaring als belastingadviseur in diverse functies. Hij werkte onder meer bij de advieskantoren PricewaterhouseCoopers en Ernst & Young. Sinds 2006 is hij zelfstandig werkzaam als belastingadviseur en interim tax manager. Jasper is toegetreden tot het bestuur per 01 mei 2010 en is sinds 01 augustus 2010 voorzitter van Stichting WPC.

Henk Strengers, belastingadviseur en financieel specialist (secretaris)

Henk heeft ruim 10 jaar ervaring als fiscaal en financieel specialist in diverse functies. Hij werkte onder meer als belastingadviseur bij Ernst & Young en als bestuurder bij een beursgenoteerd vastgoedfonds. Sinds 2008 is Henk werkzaam als zelfstandig fiscaal en financieel adviseur. Henk heeft een diepgaande kennis van complexe financiële producten en structuren. Henk is toegetreden tot het bestuur van Stichting WPC per 01 december 2010.

Raad van Toezicht

Drs. J.W. van de Water

De heer van de Water is werkzaam als adviseur bij verschillende beurzen, toezichthouders en effecteninstellingen in binnen- en buitenland. Daarnaast is de heer Van de Water thans onder meer lid van de Raad van Commissarissen van een Effecteninstelling en lid van de Raad van Toezicht van een netwerk psychologische zorg. Voorheen vervulde de heer Van de Water diverse bestuurs- en managementfuncties bij onder meer financiële dienstverleners en effecteninstellingen.

mr. L. Zweers Msre

De heer Zweers is lange tijd werkzaam geweest in de financiële sector. Onder andere als Managing Director Europe voor het Amerikaanse Granite Investment en CEO van ZOM in Nederland. In de laatste hoedanigheid heeft hij als bestuurder onder toezicht gestaan als bestuurder van de Afm en DNB. Tegenwoordig is Lodewijk Zweers ondernemer en raadslid in de gemeente Gooise Meren, alwaar hij tevens plaatsvervangend voorzitter is van de gemeenteraad.

Externe adviseurs

Stichting WPC laat zich - waar nodig - bijstaan door verschillende externe adviseurs.

Externe accountant

Stichting WPC laat haar jaarrekening controleren door een onafhankelijk Accountantskantoor. Voor de boekjaren tot en met 2012 is door Stichting WPC een jaarrekening opgesteld.

2006/2007: opgesteld d.d. 28 mei 2010 - controleverklaring goedkeurend
2008: opgesteld d.d. 28 mei 2010 - controleverklaring goedkeurend
2009: opgesteld d.d. 28 mei 2010 - controleverklaring goedkeurend
2010: opgesteld d.d. 17 oktober 2011 - controleverklaring goedkeurend
2011: - opgesteld d.d. 7 februari 2013 - controleverklaring goedkeurend
2012: - opgesteld d.d. 30 november 2013 - controleverklaring goedkeurend
2013: - opgesteld d.d. 25 augustus 2014 - controleverklaring goedkeurend
2014: - opgesteld d.d. 29 juni 2015 - controleverklaring goedkeurend
2015: - opgesteld d.d. 16 september 2016 - controleverklaring goedkeurend
2016: - opgesteld d.d. 14 juni 2017 - goedkeurende beoorderlingsverklaring