OVER DE STICHTING

Print deze pagina
Over de stichting

Inleiding

De Stichting Woekerpolis Claim (WPC) is een onafhankelijke collectieve belangenorganisatie voor mensen die een beleggingsverzekering hebben gesloten bij een Nederlandse verzekeraar.

Statuten

De statuten van Stichting WPC kunt u hier raadplegen. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten van de stichting opgeschreven. De statuten zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. U kunt de statuten desgewenst daar ook opvragen.

Doelstellingen

De Stichting WPC heeft de volgende doelstellingen:
Eerlijke en open informatie aan de polishouders over alle kosten die in rekening worden gebracht en alle bedragen die op hun inleg/premie worden ingehouden.

Een branche brede collectieve compensatieregeling voor alle polishouders van beleggingsverzekeringen in Nederland, ongeacht bij welke verzekeraar zij hun polis hebben gekocht.

Aanpassing van de verzekeringen in het voordeel van de klant, onder meer in lijn met het door de Minister van Financiën geformuleerde “Best of Class Flankerend Beleid”.

Zoveel mogelijk transparantie aan de bij de Stichting aangesloten polishouders over de werkwijze van de Stichting en het door haar gevoerde beleid.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting WPC bestaat uit de volgende personen:

Jasper van Schaaik, fiscalisten econoom (voorzitter)

Jasper heeft ruim 20 jaar ervaring als belastingadviseur in diverse functies. Hij werkte onder meer bij de advieskantoren PricewaterhouseCoopers en Ernst & Young en als zelfstandig adviseur voor verschillende multinationale ondernemingen. Thans is hij fiscaal directeur bij een telecombedrijf. Jasper is toegetreden tot het bestuur van Stichting WPC per 01 mei 2010 en is sinds 01 augustus 2010 voorzitter van Stichting WPC.

Henk Strengers, belastingadviseur en financieel specialist (secretaris / penningmeester)

Henk heeft ruim 17 jaar ervaring als fiscaal en financieel specialist in diverse functies. Hij werkte onder meer als belastingadviseur bij Ernst & Young en als bestuurder bij een beursgenoteerd vastgoedfonds. Thans is Henk werkzaam als fiscaal en financieel adviseur onder meer als partner bij een fiscaal en financieel advieskantoor in Amsterdam. Daarnaast vervult Henk enkele bestuursfuncties bij zowel profit als non-profit instellingen. Henk heeft een diepgaande kennis van complexe financiële producten, en fiscale- en fiscale structuren. Henk is toegetreden tot het bestuur van Stichting WPC per 01 december 2010.

Raad van Toezicht

Drs. J.W. van de Water

De heer van de Water is werkzaam als adviseur bij verschillende beurzen, toezichthouders en effecteninstellingen in binnen- en buitenland. Daarnaast is de heer Van de Water thans onder meer lid van de Raad van Commissarissen van een Effecteninstelling en lid van de Raad van Toezicht van een netwerk psychologische zorg. Voorheen vervulde de heer Van de Water diverse bestuurs- en managementfuncties bij onder meer financiële dienstverleners en effecteninstellingen.

Mr. L. Zweers Msre

Lodewijk is meer dan 20 jaar werkzaam geweest op directieniveau en als oprichter van diverse vastgoedfondsen, private equity en consultancybedrijven onder meer als Managing Director European Capital Markets bij Granite Investment Group en CEO van ZOM Holland. Lodewijk bekleedde verschillende politieke rollen in Nederland, waaronder fractievoorzitter van de het CDA in de gemeente Bussum en is meest recent waarnemend voorzitter van de gemeenteraad in Gooise Meren. Thans is Lodewijk Head of Capital and Operations Europa bij de beurgenoteerde Cromwell Property Group in Londen. In deze rol is Lodewijk verantwoordelijk voor het leiden van de strategische richting van Cromwell's activiteiten voor kapitaalsgroei en investor relations in Europa, evenals voor het dagelijkse beheer van Europese activiteiten, waaronder HR, Marketing, Investor Relations, Research, IT en duurzaamheid.

Externe adviseurs

Stichting WPC laat zich - waar nodig - bijstaan door verschillende externe adviseurs.

Externe accountant

Stichting WPC laat haar jaarrekening controleren door een onafhankelijk Accountantskantoor. Voor de boekjaren tot en met 2019 is door Stichting WPC een jaarrekening opgesteld.

2006/2007: opgesteld d.d. 28 mei 2010 - controleverklaring goedkeurend
2008: opgesteld d.d. 28 mei 2010 - controleverklaring goedkeurend
2009: opgesteld d.d. 28 mei 2010 - controleverklaring goedkeurend
2010: opgesteld d.d. 17 oktober 2011 - controleverklaring goedkeurend
2011: - opgesteld d.d. 7 februari 2013 - controleverklaring goedkeurend
2012: - opgesteld d.d. 30 november 2013 - controleverklaring goedkeurend
2013: - opgesteld d.d. 25 augustus 2014 - controleverklaring goedkeurend
2014: - opgesteld d.d. 29 juni 2015 - controleverklaring goedkeurend
2015: - opgesteld d.d. 16 september 2016 - controleverklaring goedkeurend
2016: - opgesteld d.d. 14 juni 2017 - goedkeurende beoordelingsverklaring
2017: - opgesteld d.d. 23 oktober 2018 - goedkeurende beoordelingsverklaring
2018: - opgesteld d.d. 29 oktober 2018 - goedkeurende beoordelingsverklaring
2019: - opgesteld d.d. 30 september 2020 - goedkeurende beoordelingsverklaring