WAAROM EEN COLLECTIEVE SCHIKKING

Print deze pagina
Stichting WPC krijgt soms vragen over de keuze voor collectieve schikkingen en niet voor het volledig uitprocederen van deze zaken bij de rechter. Centraal daarin staat meestal: Levert een procedure bij de rechter niet meer op dan een schikking?

Uiteraard heeft WPC hier zelf ook lang over nagedacht en uitgebreid advies ingewonnen bij diverse externe advocaten en adviseurs. Dit heeft geleid tot het inzicht dat het voor de overgrote meerderheid van de polishouders doorgaans beter is om tot een collectieve schikking te komen dan om de zaken bij de rechter uit te procederen.

Daarmee is niet gezegd dat een individuele polishouder misschien niet meer zou kunnen krijgen als hij zelf naar de rechter zou stappen. Alleen is dit een zeer kostbaar en langdurig traject, terwijl in de praktijk vaak maar een handjevol gedupeerden bereid en in staat is zelf naar de rechter te gaan. Zonder een collectieve schikking zou de overgrote meerderheid van de gedupeerden geen enkele compensatie ontvangen.

De kans dat een procedure meer oplevert is hoogst onzeker. Er zijn goede argumenten vóór aansprakelijkheid van de verzekeraars, maar de verzekeraars kunnen hier ook behoorlijk wat argumenten tegenover zetten, die zeker niet kansloos zijn. Een overzicht van de belangrijkste argumenten vóór en tegen kunt u hier lezen. Hoe de hoogste rechter uiteindelijk gaat oordelen, valt absoluut niet te voorspellen.

Ook legt de wet een aantal belangrijke beperkingen op aan collectieve acties bij de rechter. Een overzicht van de belangrijkste beperkingen kunt u hier lezen. Ook deze beperkingen zorgen ervoor dat het zeer moeilijk is om via de rechter voor alle gedupeerden collectieve schadevergoeding af te dwingen. Via een schikking kan dat wel.