ONZE WERKWIJZE

Print deze pagina
Inleiding

WPC streeft naar eerlijke en open informatie over de kosten en risico´s van beleggingsverzekeringen, vergoeding van schade op beëindigde polissen én aanpassing van nog lopende verzekeringen in het voordeel van de klant, wanneer dit nodig is om de risico´s terug te brengen tot aanvaarbare proporties.

Tijd voor actie

WPC is in november 2006 gestart met een collectieve actie voor klanten met een beleggingsverzekering. WPC heeft eerst geprobeerd met een aantal grote verzekeraars tot een schikking te komen. Omdat verzekeraars dit toen niet wilden, is WPC in juli 2007 een eerste proefproces gestart tegen een grote verzekeraar, Nationale-Nederlanden.

In maart 2008 volgde een Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening, Jan-Wolter Wabeke, aan de aanbieders van beleggingsverzekeringen. Hoewel deze een aantal stappen in de goede richting deed, had WPC toch kritiek op deze Aanbeveling. Zo vond WPC de grens waarboven verzekeraars kosten moesten terugbetalen, te hoog. Ook werd in de Aanbeveling geen compensatie geboden voor het zogenoemde hefboom effect dat zich vooral kan voordoen bij mensen met een hogere aanvullende overlijdensrisicoverzekering, zoals bij hypotheken.

Kort daarna, in augustus 2008, is WPC ook een procedure gestart tegen Rabobank en verzekeraar Interpolis over het product OpMaat Hypotheek en de daaraan gekoppelde beleggingsverzekering.

De druk van de procedures heeft gewerkt. In 2008 en 2009 hebben 6 verzekeraars – 5 grote en 1 kleinere – een collectieve schikking getroffen die tegemoet komt aan de voornaamste bezwaren van WPC tegen de Aanbeveling. Deze schikkingen zijn door de achterban van WPC vrijwel unaniem goedgekeurd. Vervolgens is in 2010 ook een schikking gesloten met de laatste grote verzekeraar Achmea, welke schikking eveneens vrijwel unaniem is goedgekeurd door de achterban van WPC.

Eind 2009 kwam ook Rabobank over de brug. De Ombudsman stelde de klanten in een aantal door WPC ingediende voorbeeldzaken deels in het gelijk en kwam met een Aanbeveling waarin hij Rabobank opriep een deel van de klanten met een OpMaat Hypotheek te compenseren. WPC is vervolgens in onderhandeling getreden met Rabobank en heeft de regeling nog kunnen verbeteren. In een collectieve schikking is afgesproken dat Rabobank alle circa 200.000 klanten met dit product misgelopen rente vergoed, en bijdraagt aan de kosten van overstap naar een ander product. Ook deze schikking is door de achterban van WPC goedgekeurd.

Tussenpersonen / adviseurs

De collectieve actie van Stichting WPC richt zich primair tegen de verzekeraars omdat hier sprake is van collectieve klachten die gelden voor (nagenoeg) alle klanten met een beleggingsverzekering. Ook de tussenpersoon kan aansprakelijk zijn voor (een deel van) de schade. Dit doet zich voor als wordt aangetoond dat de tussenpersoon u onjuist heeft geadviseerd. Dit kan echter alleen worden vastgesteld in een individuele procedure.